نام کلی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده میشود تا حرکت اندام را کنترل کرده و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد.

علم درست کردن ارتوز و بریس را اورتوتیکز Orthotics

 یا ارتوپدی فنی و کسی که آنها را میسازد را ارتوتیست Orthotist مینامند.

کسی که ارتوز یا بریس میسازد باید از آناتومی، فیزیولوژی و بیومکانیک بدن اطلاع کافی داشته و به علم مواد و مهندسی هم آگاهی داشته باشد.

مراکز ارتوپدی فنی که ارتوز میسازند معمولا پروتز یا اندام های مصنوعی را هم ساخته و در اختیار افراد قرار میدهند.

بریس و ارتوز چه کمکی به بیمار میکند

هدف استفاده از ارتوز و بریس عبارتست از

  • کنترل و هدایت، محدود کردن و یا کاملا بیحرکت کردن یک اندام یا یک مفصل یا قسمتی از بدن
  • مهار کردن حرکت مفصل در یک جهت و اجازه دادن حرکت در سایر جهات
  • کمک به حرکت مفصل
  • کمک به بازپروری یک شکستگی بعد از خارج کردن گچ
  • تصحیح شکل قسمتی از بدن به منظور بهتر کردن حرکت و کاهش درد

انواع بریس ها

ارتوز و بریس ها از مواد متنوعی مانند پلاستیک، فیبر کربن، فلز، پارچه، چرم و لاستیک ساخته میشود. این وسایل دو نوع کلی دارند

  • ارتوز و بریس های از قبل آماده که به اندازه های مختلف و برای اندام های مختلف در داروخانه ها موجود بوده و با نسخه پزشک نوع مورد نیاز بیمار که اندازه اندام او باشد در اختیار وی قرار میگیرد. این بریس ها معمولا به توسط باند های ولکرو به اندام بیمار محکم و فیت میشوند
  • ارتوز و بریس هایی که قالب اندام بیمار ساخته میشوند. این وسایل با نسخه پزشک و به توسط ارتوتیست یا همکاران ارتوپدی فنی ساخته میشوند. ارتوپدی فنی این ارتوز ها را طوری میسازد که قالب اندام فرد بوده و اندام در آن احساس راحتی میکند. ساختن این ارتوز ها مستلزم وقت بیشتر برای اندازه گیری اندام، قالب گیری، ساختن، امتحان کردن و پوشیدن است و عموما از نوع ارتوز های پیش ساخته گران تر هستند.

بریس و ارتوز ها را میتوان به دو دسته دیگر هم تقسیم کرد

بریس یا ارتوز های استاتیک

این وسایل موجب بیحرکتی کامل مفاصلی میشود که در درون بریس قرار گرفته اند. این بیحرکتی درد را کاهش داده و زمینه ای را فراهم میاورد تا فشاری به بافت های آسیب دیده اطراف مفصل نیامده و این بافت ها خود را زودتر و بهتر ترمیم کنند.

به علت اینکه این بریس ها حرکت مفصل را بشدت محدود میکنند استفاده از آنها ممکن است کمی آزاردهنده باشد. همچنین استفاده طولانی مدت از آنها ممکن است موجب محدودیت حرکت و خشکی مفضل شود.

بریس یا ارتوز های دینامیک

این وسایل در قسمت هایی از خود لولاهایی دارند. بعد از پوشیدن بریس این لولاها در امتداد مفصل قرار گرفته و اجازه میدهد تا مفصل فقط در یک جهت حرکت کرده و مانع حرکات مفصل در جهات دیگر میگردد.

این ممانعت موجب کاهش درد مفصل شده و همچنین به رباط های اطراف آن اجازه میدهد تا مدتی استراحت کرده و آسیب های خود را ترمیم کنند ولی در عین حال مفصل بر اثر بیحرکتی دچار خشکی نشود.